Om oss

Genom vår strävan mot att vara marknadsledande inom utvecklingen av behandlingsstöd har vi ett webbaserat system som underlättar och förenklar inom vård, omsorg och behandling.

Vi förenklar ert arbete

Rätt Spår är ett webbaserat systemstöd vars funktioner sträcker sig över flera verksamheter, där några av våra områden är bland andra HVB-hem, LSS, kvinnojourer, stödboenden och familjehem. Som en aktör inom något av dessa områden får du ett systemstöd som förenklar och underlättar i det vardagliga arbetet.

Eftersom vi har funktioner anpassade efter alla våra olika områden kommer ditt behov att täckas genom vårt system.

Vision

Vår vision är att vara marknadsledande inom utvecklingen av webbaserade systemstöd för en mängd olika verksamhetsområden inom vård, omsorg och behandling. Vi gör placeringstiden så bra och effektiv som möjligt för både verksamheten och individen.

Den stora skillnaden mellan oss och andra inom branschen är att vi har en gedigen erfarenhet av det dagliga arbetet inom de olika verksamhetsområdena. Vilket gör att det kommer naturligt för oss att förstå de behov som finns. 

Historik

Produkten Rätt Spår har funnits sedan slutet av 90-talet. Drivkraften har hela tiden varit att förenkla och underlätta journalhanteringen samt att stödja KBT-inslagen i behandlingen. Systemet genomgår kontinuerligt uppdateringar och utvecklas framåt för att på bästa sätt hjälpa dig som aktör. 

Är du intresserad av att boka en demo för att upptäcka Rätt Spår?

018-56 54 95
​​​​​​​info@rattspar.se