Rätt Spår är ett komplett behandlingsstöd med journalföring

Av vårdare för vårdare

Förbättrat behandlingsstöd för dig och dina klienter


Vår vision är att vara marknadsledande inom utvecklingen av webbaserade systemstöd för en mängd olika verksamhetsområden inom vård, omsorg och behandling. Genom vårt system förenklar och underlättar du det dagliga arbetet.

Vad arbetar du med?

Nyheter

Digital utbildning i Social dokumentation - 31 mars 2022

För mer information och anmälan Klicka här
​​​​​​​

Pågående utveckling i Rätt Spår

Vi förbättrar nu:
  • Ledningssytemet
  • Dokumentmodulen
  • Verksamhetsinformationen
  • Riskanalysverktyg enligt SKL:s riktlinjer