Av vårdare för vårdare

Rätt Spår är ett komplett behandlingsstöd med journalföring

Familjehem
en gul understrykning

Förbättrat behandlingsstöd för dig och dina klienter

Vår vision är att vara marknadsledande inom utvecklingen av webbaserade systemstöd för en mängd olika verksamhetsområden inom vård, omsorg och behandling. Genom vårt system förenklar och underlättar du det dagliga arbetet.

Illustration av två personer som sitter på en kant och pratar

LSS

Våra funktioner är anpassade efter verksamheten med individen i fokus och innehåller bland annat journalföring, genomförandeplan och läkemedelshantering.

Illustration av en man ikon

HVB

Genom att använda Rätt Spår för HVB-Hem förenklar du ditt arbete och får många fördelar som främst kretsar kring din klients behandling och resultat.

Illustration av två personer som håller en check

Familjehem

Rätt Spår underlättar arbetet med att strukturera och dokumentera familjehemmens verksamhet. Systemet ger stöd för uppföljning och rapportering.

Illustration av två personer som sitter på en kant och pratar

Öppenvård/stödboende

För att på bästa möjliga sätt följa och utvärdera din klients vardag har vi funktionerna som passar er verksamhets specifika behov.

En illustration en kvinna som går i ett blomfält

Kvinnojour/skyddat boende

Rätt Spår är utformat för högsta möjliga sekretess och säkerhet. Systemet har bl a statistik, stöd-insatser och säker intern e-post.

Illustration av två personer som håller en check

Övriga verksamheter

Eftersom Rätt Spår är ett komplett behandlingsstöd passar det till alla verksamhetsområden inom vård, omsorg och behandling. ​​​​​​​

Våra senaste nyheter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Nya ramavtal Copy

Vi har slutet nya ramavtal med tre stycken kommuner.

Nya ramavtal

Vi har slutet nya ramavtal med tre stycken kommuner.

Boka en demonstration!

Vill du ha en demonstration av Rätt Spår?

En bild på en person som använder en dator
Cookies samtycke

Genom att klicka på "Acceptera", samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering och analysera användningen av webbplatsen.