Användning för Familjehem

Våra funktioner är anpassade efter verksamheten med individen i fokus och innehåller bland annat journalföring, genomförandeplan, läkemedelshantering och hälsomätningar.

Användning för Familjehem
01
Funktioner som täcker behoven

Funktioner som täcker behoven

Genom att som familjehem använda Rätt Spår förenklar du stora delar av det administrativa arbetet. Här kan familjehemskonsulenten enkelt dokumentera om familjehemmen och skapa månadsrappoter som kan skickas krypterat direkt till Socialtjänsten. Du kan även hantera Genomförandeplan enligt BBIC, skapa Månadsrapporter, göra Drogtester och dokumentera Avvikelser.

Funktioner som täcker behoven
02
Effektivisera ditt arbete

Effektivisera ditt arbete

Genom att använda Rätt Spår sparar du tid, som du kan lägga på ditt värdeskapande arbete med att utveckla och följa familjehemmen. Vi har lång erfarenhet inom arbetsområdet vilket gör att vi förstår enkelheten som behöver komma med systemet och vilka funktioner som uppskattas inom verksamhetsområdet.​​​​​ Familjehemmen och Socialtjänsten kan vid önskemål själva logga in i systemet och se endast deras klienter. Vid besök hos familjehemmet kan minnesanteckningar enkelt dikteras in i Rätt Spår via t ex mobilen. På det sättet sparar du tid och kan renskriva vid en senare tidpunkt.

Effektivisera ditt arbete
03
/Helena - Visa Omsorg AB

/Helena - Visa Omsorg AB

"Jag kan varmt rekommendera Rätt Spår då man både kan dokumentera separat kring familjehemmen och klienterna. Det är ett dynamiskt system som även inkluderar kvalitetssäkring, strukturerad behandlingsplanering, utvärdering, företagsdokumentation, mm."

/Helena - Visa Omsorg AB

Vi garanterar högsta kvalité

Läs nedan om vad du kan förvänta dig av oss och vilken standard vi har på våra produkter.

När du väljer Rätt Spår

Vi vill vara ledande utvecklare inom webbaserat systemstöd för aktörer inom vård och omsorg. Genom vår erfarenhet och vårt driv att underlätta för din verksamhet får du ett system som kommer att förenkla det dagliga arbetet. Det är enkelt att lära sig systemet och vi har kompetent support om du är i behov av hjälp.

Systemet som levererar

Vårt system är utformat för att passa just ditt verksamhetsområde med funktioner för HSL-personal, ledning och övriga medarbetare. Det sparar in mycket tid för alla inblandande och leder till effektivare behandling. Rätt Spår kräver ingen installation och du får allt du kan behöva i ett system. Vi har en support som hjälper dig så fort några frågor eller funderingar uppstår. ​​​​​​​

 • Användarvänligt och tidseffektivt
 • Obegränsat antal användare som kan vara inloggade samtidigt
 • Betala efter hur många inskrivna ni har
 • Koncernfunktionalitet
 • Skalbart
 • Ledningssytem​​​​​​​
 • Verksamhetsinformation
 • Behörighetsstyrd
 • Statistik
 • Intern meddelandefunktion
 • Skriva eller diktera anteckningar och journaler
 • Riskanalys
 • Avvikelserapport
 • Överlämningar
 • Underlag, sammanställningar och rapporter
 • Skicka krypterad information till t ex Socialtjänsten
 • Kalender och schema
 • Dokumentmodul
 • Mallar och sökord
 • Support för alla användare

Fördelar med Rätt Spår för dig
 • Genomförandeplan med stöd för BBIC (Barns Behov I Centrum)
 • Uppföljning av familjehemmen
 • Månadsrapport
 • Förfrågan och studiebesök
 • Klientschema
 • Drogtester
 • Behovsmedicinering
 • Diktering av journaler och anteckningar
Säkerhet och sekretess
 • GDPR-anpassat
 • Tvåfaktorsautenticering
 • SSL certifikat, krypterad anslutning
 • Skalskydd
 • Redundans
 • Personliga inlogg
 • Behörighetsstyrt
 • Spårbarhet
 • Logguppföljning på användarna
 • Rättssäkert
Vad folk säger om oss

"Jag kan varmt rekommendera Rätt Spår då man både kan dokumentera separat kring familjehemmen och klienterna. Det är ett dynamiskt system som även inkluderar kvalitetssäkring, strukturerad behandlingsplanering, utvärdering, företagsdokumentation, mm." - Helena - Visa Omsorg AB

Har du någon ytterligare fråga?

Kontakta oss, så svarar vi på dina frågor!

Boka en demonstration!

Vill du ha en demonstration av Rätt Spår?

En bild på en person som använder en dator
Cookies samtycke

Genom att klicka på "Acceptera", samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering och analysera användningen av webbplatsen.