Användning för Kvinnojour/skyddat boende

Våra funktioner är anpassade efter verksamheten med individen i fokus och innehåller bland annat journalföring, genomförandeplan, läkemedelshantering och hälsomätningar.

Användning för Kvinnojour/skyddat boende
01
Ett säkert behandlingsstöd

Ett säkert behandlingsstöd

Genom att använda Rätt Spår inom kvinnojourer eller skyddade boenden garanteras du högsta möjliga säkerhet inom ditt systemstöd. Vi har bland annat funktion för sekretessmarkering av klienten vilket innebär att du förtydligar huruvida någon har skyddad identitet. Dokumentera insatser för de placerade och medföljande familjemedlemmar. Här dokumenterar du även in era stödsamtal.

Ett säkert behandlingsstöd
02
Krypterad information

Krypterad information

Inloggning kräver tvåfaktorsautentisering, certifikat och användaruppgifter. All information som skickas inom eller från systemet är helt krypterad. Du har tillgång till användbara funktioner som t ex stödåtgärder med rapport där du ser antalet timmar med stödåtgärder.

Krypterad information
03
/Li, TROTS Kvinnojour

/Li, TROTS Kvinnojour

"Vi använder Rätt spår efter att ha hört att det är ett lämpligt dokumentprogram för vår verksamhet. Vi på TROTS Kvinnojour använder detta som en samlad plats där all info finns om våra stödsökare. Vi kan även gå tillbaka och se statistik."

/Li, TROTS Kvinnojour

Vi garanterar högsta kvalité

Läs nedan om vad du kan förvänta dig av oss och vilken standard vi har på våra produkter.

När du väljer Rätt Spår

Vi vill vara ledande utvecklare inom webbaserat systemstöd för aktörer inom vård och omsorg. Genom vår erfarenhet och vårt driv att underlätta för din verksamhet får du ett system som kommer att förenkla det dagliga arbetet. Det är enkelt att lära sig systemet och vi har kompetent support om du är i behov av hjälp.

Systemet som levererar

Vårt system är utformat för att passa just ditt verksamhetsområde med funktioner för HSL-personal, ledning och övriga medarbetare. Det sparar in mycket tid för alla inblandande och leder till effektivare behandling. Rätt Spår kräver ingen installation och du får allt du kan behöva i ett system. Vi har en support som hjälper dig så fort några frågor eller funderingar uppstår. ​​​​​​​

 • Användarvänligt och tidseffektivt
 • Obegränsat antal användare som kan vara inloggade samtidigt
 • Betala efter hur många inskrivna ni har
 • Koncernfunktionalitet
 • Skalbart
 • Ledningssytem​​​​​​​
 • Verksamhetsinformation
 • Behörighetsstyrd
 • Statistik
 • Intern meddelandefunktion
 • Skriva eller diktera anteckningar och journaler
 • Riskanalys
 • Avvikelserapport
 • Överlämningar
 • Underlag, sammanställningar och rapporter
 • Skicka krypterad information till t ex Socialtjänsten
 • Kalender och schema
 • Dokumentmodul
 • Mallar och sökord
 • Support för alla användare

Fördelar med Rätt Spår för dig
 • Stödåtgärd med rapport
 • Stödsamtal
 • Sekretessmarkering på klient
 • Hög säkerhet
 • Statistik
 • Månadsrapport
 • ROKS och Unizon rekommenderar Rätt Spår
Säkerhet och sekretess
 • GDPR-anpassat
 • Tvåfaktorsautenticering
 • SSL certifikat, krypterad anslutning
 • Skalskydd
 • Redundans
 • Personliga inlogg
 • Behörighetsstyrt
 • Spårbarhet
 • Logguppföljning på användarna
 • Rättssäkert
Vad folk säger om oss

"Vi använder Rätt spår efter att ha hört att det är ett lämpligt dokumentprogram för vår verksamhet. Vi på TROTS Kvinnojour använder detta som en samlad plats där all info finns om våra stödsökare. Vi kan även gå tillbaka och se statistik." - Li, TROTS Kvinnojour

Har du någon ytterligare fråga?

Kontakta oss, så svarar vi på dina frågor!

Boka en demonstration!

Vill du ha en demonstration av Rätt Spår?

En bild på en person som använder en dator
Cookies samtycke

Genom att klicka på "Acceptera", samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering och analysera användningen av webbplatsen.