Användning för HVB

Våra funktioner är anpassade efter verksamheten med individen i fokus och innehåller bland annat journalföring, genomförandeplan, läkemedelshantering och hälsomätningar.

Användning för HVB
01
Specialanpassat system för bästa resultat

Specialanpassat system för bästa resultat

Genom att använda Rätt Spår för HVB-hem får du många fördelar som främst kretsar kring din klients välmående och framsteg. Rätt Spår underlättar så att du som jobbar med individer på ett HVB-hem inte behöver lägga tid på omständiga och tidskrävande system, utan här finns alla de funktioner du kan tänkas behöva.

Specialanpassat system för bästa resultat
02
Framsteg för klienten

Framsteg för klienten

Rätt Spår har bland annat KBT-funktioner, där ansvarig lärare kan skapa lektioner för klienter och se tillgängligheten. Våra KBT-funktioner som hjälper individen du jobbar med är bland annat Målbeteenden, Beteendeobservationer, SBK, Beteendekontrakt och Teckenekonomi med utdrag. Du kan även hantera BBIC, Klientscheman, Drogtester och Månadsrapporter. Det är även enkelt att se avvikelser och hur behandlingen fortlöper.

Framsteg för klienten
03
/Magnus Ohlson - HVB Consulting

/Magnus Ohlson - HVB Consulting

"Rätt Spår är ett funktionellt och användarvänligt dokumentationsprogram. Programmet, med sina enkla funktioner och gränssnitt, inbjuder personalen till att arbeta och dokumentera i. Flera smarta funktioner gör att det går att följa inskrivnings- och behandlingsprocesser på ett tydligt sätt."

/Magnus Ohlson - HVB Consulting

Vi garanterar högsta kvalité

Läs nedan om vad du kan förvänta dig av oss och vilken standard vi har på våra produkter.

När du väljer Rätt Spår

Vi vill vara ledande utvecklare inom webbaserat systemstöd för aktörer inom vård och omsorg. Genom vår erfarenhet och vårt driv att underlätta för din verksamhet får du ett system som kommer att förenkla det dagliga arbetet. Det är enkelt att lära sig systemet och vi har kompetent support om du är i behov av hjälp.

Systemet som levererar

Vårt system är utformat för att passa just ditt verksamhetsområde med funktioner för HSL-personal, ledning och övriga medarbetare. Det sparar in mycket tid för alla inblandande och leder till effektivare behandling. Rätt Spår kräver ingen installation och du får allt du kan behöva i ett system. Vi har en support som hjälper dig så fort några frågor eller funderingar uppstår. ​​​​​​​

 • Användarvänligt och tidseffektivt
 • Obegränsat antal användare som kan vara inloggade samtidigt
 • Betala efter hur många inskrivna ni har
 • Koncernfunktionalitet
 • Skalbart
 • Ledningssytem​​​​​​​
 • Verksamhetsinformation
 • Behörighetsstyrd
 • Statistik
 • Intern meddelandefunktion
 • Skriva eller diktera anteckningar och journaler
 • Riskanalys
 • Avvikelserapport
 • Överlämningar
 • Underlag, sammanställningar och rapporter
 • Skicka krypterad information till t ex Socialtjänsten
 • Kalender och schema
 • Dokumentmodul
 • Mallar och sökord
 • Support för alla användare

Fördelar med Rätt Spår för dig
 • Förfrågan och studiebesök
 • Genomförandeplan med stöd för BBIC (Barns Behov I Centrum)
 • Månads-/Periodrapport
 • KBT-modul med bl a Beteendeobservationer, SBK, Beteendekontrakt, Mål-beteende och rapporter
 • KBT-lektioner med bl a ART, ÅP, Krim, RePulse och SPT
 • Egna lektioner & hemträning
 • Klientschema
 • Faser
 • Drogtester
 • HSL
 • Läkemedelshantering och signeringslista med påminnelse
 • Hälsomätningar
Säkerhet och sekretess
 • GDPR-anpassat
 • Tvåfaktorsautenticering
 • SSL certifikat, krypterad anslutning
 • Skalskydd
 • Redundans
 • Personliga inlogg
 • Behörighetsstyrt
 • Spårbarhet
 • Logguppföljning på användarna
 • Rättssäkert
Vad folk säger om oss

Kognitiv Beteendeterapi

- Vi visade klienten hans personliga beteendekurva. Han tappade hakan totalt, och veckorna efter såg vi en markant förbättring i hans beteende.
​​​​​​​Det var helt magiskt! ​​​​- Hans Verksamhetschef- HVB Fristad

Har du någon ytterligare fråga?

Kontakta oss, så svarar vi på dina frågor!

Boka en demonstration!

Vill du ha en demonstration av Rätt Spår?

En bild på en person som använder en dator
Cookies samtycke

Genom att klicka på "Acceptera", samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering och analysera användningen av webbplatsen.