Användning för LSS

Våra funktioner är anpassade efter verksamheten med individen i fokus och innehåller bland annat journalföring, genomförandeplan, läkemedelshantering och hälsomätningar.

Användning för LSS
01
Vi vill underlätta för dig att hjälpa de i behov

Vi vill underlätta för dig att hjälpa de i behov

Inom LSS ingår gruppboenden, daglig verksamhet, skola samt olika insatser och stöd som en individ kan få. Att ha en bra överblick och ett enkelt sätt att journalföra inom alla de områden som LSS rör är av yttersta vikt för en aktör som verkar inom området. Därför är vårt system anpassat efter verksamhetens behov och minimerar den tid som personal behöver ägna åt att journalföra och dokumentera.

Vi vill underlätta för dig att hjälpa de i behov
02
Funktionalitet för personal och brukare

Funktionalitet för personal och brukare

Våra funktioner är anpassade efter verksamheten med individen i fokus och innehåller bland annat journalföring, genomförandeplan, läkemedelshantering och hälsomätningar. Systemet är utformat av personer med gedigen erfarenhet inom området vilket gör att det finns en insikt kring både personalens och brukarens behov.

Funktionalitet för personal och brukare
03
/Christina
Verksamhetschef Åbykulle

/Christina
Verksamhetschef Åbykulle

”Vi hade besök av IVO som granskade vår dokumentation och tyckte att programmet vi använde var användarvänligt och lättöverskådligt samt att det är lätt att hitta specifika händelser som dokumenterats i och med programmets alla sökfunktioner.”

/Christina
Verksamhetschef Åbykulle

Vi garanterar högsta kvalité

Läs nedan om vad du kan förvänta dig av oss och vilken standard vi har på våra produkter.

När du väljer Rätt Spår

Vi vill vara ledande utvecklare inom webbaserat systemstöd för aktörer inom vård och omsorg. Genom vår erfarenhet och vårt driv att underlätta för din verksamhet får du ett system som kommer att förenkla det dagliga arbetet. Det är enkelt att lära sig systemet och vi har kompetent support om du är i behov av hjälp.

Systemet som levererar

Vårt system är utformat för att passa just ditt verksamhetsområde med funktioner för HSL-personal, ledning och övriga medarbetare. Det sparar in mycket tid för alla inblandande och leder till effektivare behandling. Rätt Spår kräver ingen installation och du får allt du kan behöva i ett system. Vi har en support som hjälper dig så fort några frågor eller funderingar uppstår. ​​​​​​​

 • Användarvänligt och tidseffektivt
 • Obegränsat antal användare som kan vara inloggade samtidigt
 • Betala efter hur många inskrivna ni har
 • Koncernfunktionalitet
 • Skalbart
 • Ledningssytem​​​​​​​
 • Verksamhetsinformation
 • Behörighetsstyrd
 • Statistik
 • Intern meddelandefunktion
 • Skriva eller diktera anteckningar och journaler
 • Riskanalys
 • Avvikelserapport
 • Överlämningar
 • Underlag, sammanställningar och rapporter
 • Skicka krypterad information till t ex Socialtjänsten
 • Kalender och schema
 • Dokumentmodul
 • Mallar och sökord
 • Support för alla användare

Fördelar med Rätt Spår för dig
 • Genomförandeplan med stöd för IBIC (Individens Behov I Centrum)
 • HSL
 • Psykologjournal & terapeutjournal
 • Läkemedelshantering och signeringslista med påminnelse
 • Delegering med påminnelse vid förnyelse
 • Hälsomätningar
 • Anpassat för HSL, LSS & SoL
Säkerhet och sekretess
 • GDPR-anpassat
 • Tvåfaktorsautenticering
 • SSL certifikat, krypterad anslutning
 • Skalskydd
 • Redundans
 • Personliga inlogg
 • Behörighetsstyrt
 • Spårbarhet
 • Logguppföljning på användarna
 • Rättssäkert
Vad folk säger om oss

”Vi använder Rätt Spår för journalföring på samtliga av våra enheter. Vi uppskattar programmets säkerhet, användarvänlighet och vi är mycket nöjda med den supportfunktion som medföljer programmet.” - Erik Klingenberg, CVO

"Ett enkelt och smidigt journalföringsprogram som alla generationer klarar av att hantera. Ett program som är enkelt att använda tack vare den logiska utformningen." - Daniel Wallén, Team Olivia

Har du någon ytterligare fråga?

Kontakta oss, så svarar vi på dina frågor!

Boka en demonstration!

Vill du ha en demonstration av Rätt Spår?

En bild på en person som använder en dator
Cookies samtycke

Genom att klicka på "Acceptera", samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering och analysera användningen av webbplatsen.