Användning för Öppenvård/stödboende

Våra funktioner är anpassade efter verksamheten med individen i fokus och innehåller bland annat journalföring, genomförandeplan, läkemedelshantering och hälsomätningar.

Användning för Öppenvård/stödboende
01
Använd ett effektivt behandlingsstöd

Använd ett effektivt behandlingsstöd

Genom att använda Rätt Spår förenklar du stora delar av det administrativa arbetet. Här kan du enkelt dokumentera om klienten och skapa månadsrapporter som kan skickas krypterat direkt till Socialtjänsten. Du kan även skapa Genomförandeplan, hantera Drogtester och dokumentera Avvikelser. Dokumentera framstegen i systemet och hjälp klienten att nå sina personliga, yrkesmässiga och sociala mål.

Använd ett effektivt behandlingsstöd
02
Rätt Spår värnar om din tid

Rätt Spår värnar om din tid

​​​​​​​Systemet är enkelt att hantera och kommer att underlätta i ditt vardagliga arbete, så du slipper lägga onödig tid och energi på de administrativa uppgifterna. För att på bästa möjliga sätt följa och utvärdera din klients vardag, har vi flera funktioner som passar just öppenvård och stödboenden. Du kan enkelt hantera de eventuella läkemedel som din klient har utskrivna. I de fall där KBT är inblandat har vi god funktionalitet.

Rätt Spår värnar om din tid
03
/Magnus Ohlson, - HVB Consulting

/Magnus Ohlson, - HVB Consulting

Funktionell och tydlig dokumentation uppfylls med Rätt Spår.

/Magnus Ohlson, - HVB Consulting

Vi garanterar högsta kvalité

Läs nedan om vad du kan förvänta dig av oss och vilken standard vi har på våra produkter.

När du väljer Rätt Spår

Vi vill vara ledande utvecklare inom webbaserat systemstöd för aktörer inom vård och omsorg. Genom vår erfarenhet och vårt driv att underlätta för din verksamhet får du ett system som kommer att förenkla det dagliga arbetet. Det är enkelt att lära sig systemet och vi har kompetent support om du är i behov av hjälp.

Systemet som levererar

Vårt system är utformat för att passa just ditt verksamhetsområde med funktioner för HSL-personal, ledning och övriga medarbetare. Det sparar in mycket tid för alla inblandande och leder till effektivare behandling. Rätt Spår kräver ingen installation och du får allt du kan behöva i ett system. Vi har en support som hjälper dig så fort några frågor eller funderingar uppstår. ​​​​​​​

 • Användarvänligt och tidseffektivt
 • Obegränsat antal användare som kan vara inloggade samtidigt
 • Betala efter hur många inskrivna ni har
 • Koncernfunktionalitet
 • Skalbart
 • Ledningssytem​​​​​​​
 • Verksamhetsinformation
 • Behörighetsstyrd
 • Statistik
 • Intern meddelandefunktion
 • Skriva eller diktera anteckningar och journaler
 • Riskanalys
 • Avvikelserapport
 • Överlämningar
 • Underlag, sammanställningar och rapporter
 • Skicka krypterad information till t ex Socialtjänsten
 • Kalender och schema
 • Dokumentmodul
 • Mallar och sökord
 • Support för alla användare

Fördelar med Rätt Spår för dig
 • Genomförandeplan
 • Periodrapporter
 • Diktering av journaler och anteckningar
 • Drogtester
 • Hälsomätningar
 • Läkemedelshantering och signeringslista med påminnelse
 • Klientschema
 • Inbyggt KBT
 • Egna lektioner & Hemträning
Säkerhet och sekretess
 • GDPR-anpassat
 • Tvåfaktorsautenticering
 • SSL certifikat, krypterad anslutning
 • Skalskydd
 • Redundans
 • Personliga inlogg
 • Behörighetsstyrt
 • Spårbarhet
 • Logguppföljning på användarna
 • Rättssäkert
Vad folk säger om oss

Funktionell och tydlig dokumentation uppfylls med Rätt Spår. - Magnus Ohlson, - HVB Consulting

Har du någon ytterligare fråga?

Kontakta oss, så svarar vi på dina frågor!

Boka en demonstration!

Vill du ha en demonstration av Rätt Spår?

En bild på en person som använder en dator
Cookies samtycke

Genom att klicka på "Acceptera", samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering och analysera användningen av webbplatsen.