Systemutbildning Rätt Spår

Detta är en utbildning som handlar om hur man lägger upp dokumentationshanteringen på bästa sätt i Rätt Spår för er verksamhet. Utbildningen ger höjd kompetens i Rätt Spårs funktionalitet samt kunskap om de senast utvecklade funktionerna. Utbildningen lär dig hur du navigerar i systemet på ett smart sätt och hur du snabbt får till journalföring, anteckningar, formulär, klientuppgifter, etc.

Systemutbildningen har utvecklats för att ge dig praktiska råd i det dagliga arbetet samt hur man kan underlätta dokumentationsarbetet för såväl personal som för chefer. Vi går också igenom sekretess och säkerheten i systemet samt driften av systemet. Efter utbildningen hittar man oftast smarta vägar för hur verksamhet kan sköta sin dokumentering mer effektivt och kan lägga mindre tid framför datorn och mer tid på verksamheten
Några citat från tidigare deltagare:
”Fick nya infallsvinklar och mer kunskap om Rätt Spår”
”Tack för en bra kunskapsdag”

Mer information samt bokning

​​​​​​​Kontakta:
madelene.luks@rattspar.se
018-56 54 94

Kursinformation

Plats

​​​​​​​Hos oss i Uppsala, hos er, eller uppkopplat

Pris

Enligt överenskommelse efter önskemål av utbildning

Datum och tid

Efter önskemål

Frågor och bokning

madelene.luks@rattspar.se
018-56 54 94

Om Rätt Spår 

Rätt Spår utvecklar och erbjuder IT-stöd till vårdboenden och andra boenden för att göra vårdtiden så bra och effektiv som möjligt. Rätt Spår har funnits sedan 1999 och är vår egenutvecklade programvara för dokumentation, journalföring samt innehåller en modul för planering, genomförande och utvärdering av behandlingsinsatser. Rätt Spår utgör ett kvalitetssäkrat instrument genom hela vårdkedjan.