Övriga verksamheter

Eftersom Rätt Spår är ett komplett behandlingsstöd passar systemet till alla verksamhetsområden inom vård, omsorg och behandling som missbruk, rehabilitering, ensamkommande barn, äldreomsorg, skola m fl.

Effektivisera det administrativa arbetet

Vi vill att du ska kunna fokusera din tid och ditt engagemang på de individer som behöver din hjälp. Rätt Spår är utformat för att underlätta i ditt dagliga arbete och innehåller alla funktioner du behöver. 

Vi känner till dina behov

Vi har gedigen erfarenhet från flera olika verksamhetsområden inom vård, omsorg och behandling och vi vet vilka funktioner som är viktiga. Utöver det är vi också medvetna om att systemet behöver vara enkelt att lära sig och ännu lättare att använda. 

Rätt Spår kommer att förenkla journalföringen markant och du kommer att ha mer tid att lägga på det praktiska arbetet. 
"Rätt Spår har flera smarta funktioner som bl.a. medicinhantering och samlade journaler för externa aktörer såsom läkare, sjuksköterska, psykolog och terapeut gör att all dokumentation samlas på ett ställe och blir åtkomligt med endast en inloggning."

​​​​​​​/Magnus Ohlson, HVB Consulting

När du väljer Rätt Spår

Vi vill vara ledande utvecklare inom webbaserat systemstöd för aktörer inom vård och omsorg. Genom vår erfarenhet och vårt driv att underlätta för din verksamhet får du ett system som kommer att förenkla det dagliga arbetet. Det är enkelt att lära sig systemet och vi har kompetent support om du är i behov av hjälp.

Systemet som levererar

Vårt system är utformat för att passa just ditt verksamhetsområde med funktioner för HSL-personal, ledning och övriga medarbetare. Det sparar in mycket tid för alla inblandande och leder till effektivare behandling. Rätt Spår kräver ingen installation och du får allt du kan behöva i ett system. Vi har en support som hjälper dig så fort några frågor eller funderingar uppstår. ​​​​​​​
 • Användarvänligt och tidseffektivt
 • Obegränsat antal användare som kan vara inloggade samtidigt
 • Betala efter hur många inskrivna ni har
 • Koncernfunktionalitet 
 • Skalbart
 • Ledningssytem​​​​​​​
 • Verksamhetsinformation
 • Behörighetsstyrd
 • Statistik
 • Intern meddelandefunktion 
 • Skriva eller diktera anteckningar och journaler
 • Riskanalys
 • Avvikelserapport
 • Överlämningar
 • Underlag, sammanställningar och rapporter
 • Skicka krypterad information till t ex Socialtjänsten
 • Kalender och schema
 • Dokumentmodul
 • Mallar och sökord
 • Support för alla användare
​​​​​​​Kontakta oss för mer information, klicka här

Exempel på fördelar med Rätt Spår

 • Genomförandeplan med stöd för IBIC / BBIC
 • HSL
 • Läkemedelshantering och signeringslista med påminnelse
 • Delegering med påminnelse vid förnyelse
 • Hälsomätningar
 • Drogtester
 • Psykologjournal & terapeutjournal m fl
 • Periodrapporter
 • Schema

Säkerhet och sekretess 

 • GDPR-anpassat
 • Tvåfaktorsautenticering
 • SSL certifikat, krypterad anslutning
 • Skalskydd
 • Redundans
 • Personliga inlogg
 • Behörighetsstyrt
 • Spårbarhet
 • Logguppföljning på användarna 
 • Rättssäkert