Öppenvård/stödboende

Med Rätt Spårs kompletta behandlingsstöd kan du enkelt skriva och diktera journaler och anteckningar. Dokumentera framstegen i systemet och hjälp klienten att nå sina personliga, yrkesmässiga och sociala mål. 

Använd ett effektivt behandlingsstöd

Genom att använda Rätt Spår förenklar du stora delar av det administrativa arbetet. Här kan du enkelt dokumentera om klienten och skapa månadsrapporter som kan skickas krypterat direkt till Socialtjänsten. Du kan även skapa Genomförandeplan, hantera Drogtester och dokumentera Avvikelser. Dokumentera framstegen i systemet och hjälp klienten att nå sina personliga, yrkesmässiga och sociala mål. 

Rätt Spår värnar om din tid

​​​​​​​Systemet är enkelt att hantera och kommer att underlätta i ditt vardagliga arbete, så du slipper lägga onödig tid och energi på de administrativa uppgifterna. 

För att på bästa möjliga sätt följa och utvärdera din klients vardag, har vi flera funktioner som passar just öppenvård och stödboenden. Du kan enkelt hantera de eventuella läkemedel som din klient har utskrivna. I de fall där KBT är inblandat har vi god funktionalitet.
Funktionell och tydlig dokumentation uppfylls med Rätt Spår.
/Magnus Ohlson, - HVB Consulting

När du väljer Rätt Spår

Vi vill vara ledande utvecklare inom webbaserat systemstöd för aktörer inom vård och omsorg. Genom vår erfarenhet och vårt driv att underlätta för din verksamhet får du ett system som kommer att förenkla det dagliga arbetet. Det är enkelt att lära sig systemet och vi har kompetent support om du är i behov av hjälp.

Systemet som levererar

Vårt system är utformat för att passa just ditt verksamhetsområde med funktioner för HSL-personal, ledning och övriga medarbetare. Det sparar in mycket tid för alla inblandande och leder till effektivare behandling. Rätt Spår kräver ingen installation och du får allt du kan behöva i ett system. Vi har en support som hjälper dig så fort några frågor eller funderingar uppstår. ​​​​​​​
 • Användarvänligt och tidseffektivt
 • Obegränsat antal användare som kan vara inloggade samtidigt
 • Betala efter hur många inskrivna ni har
 • Koncernfunktionalitet 
 • Skalbart
 • Ledningssytem​​​​​​​
 • Verksamhetsinformation
 • Behörighetsstyrd
 • Statistik
 • Intern meddelandefunktion 
 • Skriva eller diktera anteckningar och journaler
 • Riskanalys
 • Avvikelserapport
 • Överlämningar
 • Underlag, sammanställningar och rapporter
 • Skicka krypterad information till t ex Socialtjänsten
 • Kalender och schema
 • Dokumentmodul
 • Mallar och sökord
 • Support för alla användare
​​​​​​​Kontakta oss för mer information, klicka här

Fördelar med Rätt Spår för öppenvård och stödboenden

 • Genomförandeplan 
 • Periodrapporter 
 • Diktering av journaler och anteckningar 
 • Drogtester 
 • Hälsomätningar
 • Läkemedelshantering och signeringslista med påminnelse 
 • Klientschema 
 • Inbyggt KBT
 • Egna lektioner & Hemträning 

Säkerhet och sekretess 

 • GDPR-anpassat
 • Tvåfaktorsautenticering
 • SSL certifikat, krypterad anslutning
 • Skalskydd
 • Redundans
 • Personliga inlogg
 • Behörighetsstyrt
 • Spårbarhet
 • Logguppföljning på användarna 
 • Rättssäkert