Kvinnojour/skyddat boende

Säkerhet är något av det absolut viktigaste i arbetet med utsatta individer som behöver hjälp eller som är i behov av skydd. Därför är Rätt Spår utformat för att hålla högsta möjliga säkerhet och sekretess. 

Ett säkert behandlingsstöd

Genom att använda Rätt Spår inom kvinnojourer eller skyddade boenden garanteras du högsta möjliga säkerhet inom ditt systemstöd. Vi har bland annat funktion för sekretessmarkering av klienten vilket innebär att du förtydligar huruvida någon har skyddad identitet. Dokumentera insatser för de placerade och medföljande familjemedlemmar. Här dokumenterar du även in era stödsamtal.

Krypterad information

Inloggning kräver tvåfaktorsautentisering, certifikat och användaruppgifter. All information som skickas inom eller från systemet är helt krypterad. Du har tillgång till användbara funktioner som t ex stödåtgärder med rapport där du ser antalet timmar med stödåtgärder.
"Vi använder Rätt spår efter att ha hört att det är ett lämpligt dokumentprogram för vår verksamhet. Vi på TROTS Kvinnojour använder detta som en samlad plats där all info finns om våra stödsökare. Vi kan även gå tillbaka och se statistik."
/Li, TROTS Kvinnojour

När du väljer Rätt Spår

Vi vill vara ledande utvecklare inom webbaserat systemstöd för aktörer inom vård och omsorg. Genom vår erfarenhet och vårt driv att underlätta för din verksamhet får du ett system som kommer att förenkla det dagliga arbetet. Det är enkelt att lära sig systemet och vi har kompetent support om du är i behov av hjälp.

Systemet som levererar

Vårt system är utformat för att passa just ditt verksamhetsområde med funktioner för HSL-personal, ledning och övriga medarbetare. Det sparar in mycket tid för alla inblandande och leder till effektivare behandling. Rätt Spår kräver ingen installation och du får allt du kan behöva i ett system. Vi har en support som hjälper dig så fort några frågor eller funderingar uppstår. ​​​​​​​
 • Användarvänligt och tidseffektivt
 • Obegränsat antal användare som kan vara inloggade samtidigt
 • Betala efter hur många inskrivna ni har
 • Koncernfunktionalitet 
 • Skalbart
 • Ledningssytem​​​​​​​
 • Verksamhetsinformation
 • Behörighetsstyrd
 • Statistik
 • Intern meddelandefunktion 
 • Skriva eller diktera anteckningar och journaler
 • Riskanalys
 • Avvikelserapport
 • Överlämningar
 • Underlag, sammanställningar och rapporter
 • Skicka krypterad information till t ex Socialtjänsten
 • Kalender och schema
 • Dokumentmodul
 • Mallar och sökord
 • Support för alla användare
​​​​​​​Kontakta oss för mer information, klicka här

Fördelar med Rätt Spår för kvinnojourer och skyddat boende

 • Stödåtgärd med rapport
 • Stödsamtal
 • Sekretessmarkering på klient 
 • Hög säkerhet 
 • Statistik 
 • Månadsrapport
 • ROKS och Unizon rekommenderar Rätt Spår

Säkerhet och sekretess 

 • GDPR-anpassat
 • Tvåfaktorsautenticering
 • SSL certifikat, krypterad anslutning
 • Skalskydd
 • Redundans
 • Personliga inlogg
 • Behörighetsstyrt
 • Spårbarhet
 • Logguppföljning på användarna 
 • Rättssäkert