HVB

För att kunna lägga mer tid och energi på de klienter ni jobbar med behövs ett system som underlättar i ert dagliga arbete. Rätt Spår har många beprövade funktioner anpassade för er som arbetar på HVB-hem. Vår unika KBT-modul innehåller bland annat lektioner, mätningar och observationer.

Specialanpassat system för bästa resultat

Genom att använda Rätt Spår för HVB-hem får du många fördelar som främst kretsar kring din klients välmående och framsteg. Rätt Spår underlättar så att du som jobbar med individer på ett HVB-hem inte behöver lägga tid på omständiga och tidskrävande system, utan här finns alla de funktioner du kan tänkas behöva. 

Framsteg för klienten

Rätt Spår har bland annat KBT-funktioner, där ansvarig lärare kan skapa lektioner för klienter och se tillgängligheten. Våra KBT-funktioner som hjälper individen du jobbar med är bland annat Målbeteenden, Beteendeobservationer, SBK, Beteendekontrakt och Teckenekonomi med utdrag. Du kan även hantera BBIC, Klientscheman, Drogtester och Månadsrapporter. Det är även enkelt att se avvikelser och hur behandlingen fortlöper.
"Rätt Spår är ett funktionellt och användarvänligt dokumentationsprogram.

Programmet, med sina enkla funktioner och gränssnitt, inbjuder personalen till att arbeta och dokumentera i. Flera smarta funktioner gör att det går att följa inskrivnings- och behandlingsprocesser på ett tydligt sätt."
​​​​​​​
/Magnus Ohlson - HVB Consulting

När du väljer Rätt Spår

Vi vill vara ledande utvecklare inom webbaserat systemstöd för aktörer inom vård och omsorg. Genom vår erfarenhet och vårt driv att underlätta för din verksamhet får du ett system som kommer att förenkla det dagliga arbetet. Det är enkelt att lära sig systemet och vi har kompetent support om du är i behov av hjälp.

Systemet som levererar

Vårt system är utformat för att passa just ditt verksamhetsområde med funktioner för HSL-personal, ledning och övriga medarbetare. Det sparar in mycket tid för alla inblandande och leder till effektivare behandling. Rätt Spår kräver ingen installation och du får allt du kan behöva i ett system. Vi har en support som hjälper dig så fort några frågor eller funderingar uppstår. ​​​​​​​
 • Användarvänligt och tidseffektivt
 • Obegränsat antal användare som kan vara inloggade samtidigt
 • Betala efter hur många inskrivna ni har
 • Koncernfunktionalitet 
 • Skalbart
 • Ledningssytem​​​​​​​
 • Verksamhetsinformation
 • Behörighetsstyrd
 • Statistik
 • Intern meddelandefunktion 
 • Skriva eller diktera anteckningar och journaler
 • Riskanalys
 • Avvikelserapport
 • Överlämningar
 • Underlag, sammanställningar och rapporter
 • Skicka krypterad information till t ex Socialtjänsten
 • Kalender och schema
 • Dokumentmodul
 • Mallar och sökord
 • Support för alla användare
Kontakta oss för mer information, klicka här

Fördelar med Rätt Spår för HVB-hem

 • Förfrågan och studiebesök
 • Genomförandeplan med stöd för BBIC (Barns Behov I Centrum)
 • Månads-/Periodrapport
 • KBT-modul med bl a Beteendeobservationer, SBK, Beteendekontrakt, Mål-beteende och rapporter
 • KBT-lektioner med bl a ART, ÅP, Krim, RePulse och SPT
 • Egna lektioner & hemträning
 • Klientschema
 • Faser
 • Drogtester
 • HSL
 • Läkemedelshantering och signeringslista med påminnelse
 • Hälsomätningar

Kognitiv Beteendeterapi

- Vi visade klienten hans personliga beteendekurva. Han tappade hakan totalt, och veckorna efter såg vi en markant förbättring i hans beteende.
​​​​​​​Det var helt magiskt! ​​​​
/Hans 
Verksamhetschef- HVB Fristad
​​​​​​​

Behandlingsstöd och handledning på distans

Rätt Spår är webbaserat och behandlingsansvarig kan snabbt få en överblick över varje klients utveckling och göra korrigeringar i behandlingen på distans. 

Säkerhet och sekretess 

 • GDPR-anpassat
 • Tvåfaktorsautenticering
 • SSL certifikat, krypterad anslutning
 • Skalskydd
 • Redundans
 • Personliga inlogg
 • Behörighetsstyrt
 • Spårbarhet
 • Logguppföljning på användarna 
 • Rättssäkert