Familjehem

Rätt Spår underlättar arbetet med att strukturera och dokumentera familjehemmens verksamhet.
Systemet ger stöd för BBIC med uppföljning och rapportering.

Funktioner som täcker behoven

Genom att som familjehem använda Rätt Spår förenklar du stora delar av det administrativa arbetet. Här kan familjehemskonsulenten enkelt dokumentera om familjehemmen och skapa månadsrappoter som kan skickas krypterat direkt till Socialtjänsten. Du kan även hantera Genomförandeplan enligt BBIC, skapa Månadsrapporter, göra Drogtester och dokumentera Avvikelser. 

Effektivisera ditt arbete

Genom att använda Rätt Spår sparar du tid, som du kan lägga på ditt värdeskapande arbete med att utveckla och följa familjehemmen. Vi har lång erfarenhet inom arbetsområdet vilket gör att vi förstår enkelheten som behöver komma med systemet och vilka funktioner som uppskattas inom verksamhetsområdet.​​​​​ Familjehemmen och Socialtjänsten kan vid önskemål själva logga in i systemet och se endast deras klienter. Vid besök hos familjehemmet kan minnesanteckningar enkelt dikteras in i Rätt Spår via t ex mobilen. På det sättet sparar du tid och kan renskriva vid en senare tidpunkt. 
"Jag kan varmt rekommendera Rätt Spår då man både kan dokumentera separat kring familjehemmen och klienterna. Det är ett dynamiskt system som även inkluderar kvalitetssäkring, strukturerad behandlingsplanering, utvärdering, företagsdokumentation, mm." 
/Helena - Visa Omsorg AB

När du väljer Rätt Spår

Vi vill vara ledande utvecklare inom webbaserat systemstöd för aktörer inom vård och omsorg. Genom vår erfarenhet och vårt driv att underlätta för din verksamhet får du ett system som kommer att förenkla det dagliga arbetet. Det är enkelt att lära sig systemet och vi har kompetent support om du är i behov av hjälp.

Systemet som levererar

Vårt system är utformat för att passa just ditt verksamhetsområde med funktioner för HSL-personal, ledning och övriga medarbetare. Det sparar in mycket tid för alla inblandande och leder till effektivare behandling. Rätt Spår kräver ingen installation och du får allt du kan behöva i ett system. Vi har en support som hjälper dig så fort några frågor eller funderingar uppstår. ​​​​​​​
 • Användarvänligt och tidseffektivt
 • Obegränsat antal användare som kan vara inloggade samtidigt
 • Betala efter hur många inskrivna ni har
 • Koncernfunktionalitet 
 • Skalbart
 • Ledningssytem​​​​​​​
 • Verksamhetsinformation
 • Behörighetsstyrd
 • Statistik
 • Intern meddelandefunktion 
 • Skriva eller diktera anteckningar och journaler
 • Riskanalys
 • Avvikelserapport
 • Överlämningar
 • Underlag, sammanställningar och rapporter
 • Skicka krypterad information till t ex Socialtjänsten
 • Kalender och schema
 • Dokumentmodul
 • Mallar och sökord
 • Support för alla användare
Kontakta oss för mer information, klicka här

Fördelar med Rätt Spår för familjehem

 • Genomförandeplan med stöd för BBIC (Barns Behov I Centrum)
 • Uppföljning av familjehemmen
 • Månadsrapport 
 • Förfrågan och studiebesök
 • Klientschema
 • Drogtester 
 • Behovsmedicinering 
 • Diktering av journaler och anteckningar 

Säkerhet och sekretess 

 • GDPR-anpassat
 • Tvåfaktorsautenticering
 • SSL certifikat, krypterad anslutning
 • Skalskydd
 • Redundans
 • Personliga inlogg
 • Behörighetsstyrt
 • Spårbarhet
 • Logguppföljning på användarna 
 • Rättssäkert