Vi verkar för din verksamhet

Med vårt journalföringssystem får du ett enkelt verktyg i det dagliga arbetet och vi finns alltid här om du har några frågor eller funderingar. Våra priser anpassas efter antalet inskrivna ni har respektive månad vilket innebär bästa möjliga kostnadseffektivitet för dig.
IT-stödet som växer med er verksamhet

Vilken verksamhet arbetar du inom?

Det bästa systemet för din verksamhet

Du vill ha ett välfungerande system anpassat efter just det verksamhetsområde du arbetar inom. Därför har vi utvecklat ett system som passar åtskilliga områden, inom vård, omsorg och behandling. Med vår mångåriga erfarenhet inom verksamhetsområdena följer vi utvecklingen och de nya lagar som rör dessa. Vi vill alltid vara i teknisk framkant för att du ska få det bästa möjliga.

Vi hjälper dig hela vägen

Rätt Spår är ett komplett behandlingsstöd som används av över 4000 användare. Har du ett annat system sedan tidigare hjälper vid dig att flytta över all data till Rätt Spår. Oberoende av vilket verksamhetsområde du arbetar inom har vi support och utbildning för hela personalgruppen. 
​​​​​Rätt Spår
är ett komplett behandlingsstöd
med journalföring
Eftersom det är så lättnavigerat och enkelt att använda tar det bara en timme innan du är igång