Allmänt om Rätt Spår

Rätt Spår erbjuder ett webbaserat behandlingsstöd för en mängd olika verksamhetsområden inom vård, omsorg och behandling. Några exempel på olika verksamheter som i dag använder behandlingsstöd med journalföring från Rätt Spår är:

 • HVB-hem
 • Hem för ensamkommande
 • LSS
 • Öppenvård
 • Familjehem
 • Kvinnojourer
 • Hemtjänst
 • Gruppboenden
 • m.fl.
Rätt Spår är ett komplett behandlingsstöd med journalföring.

Journalsystemet följer Socialstyrelsens riktlinjer och innehåller stöd för dokumentation och journalföring enligt HSL, LSS och SoL.

Rätt Spår är användarvänligt, säkert, skalbart och modulbaserat. Att systemet är modulbaserat innebär att du kan börja med basmodulen som bl.a innehåller journalföring, för att sedan bygga på med flera moduler ex. vis. KBT som innehåller ART, Teckenekonomi m.m. samt Dokumentmodul för ledningssystem, mallar m.m.

 • Användarvänligt – Systemet är intuitivt och lättanvänt.
 • Enkelt att komma igång – För många som bedriver vård, omsorg och behandling är det ett stort steg att införa ett nytt systemstöd. Vi har gjort det så enkelt som möjligt. När ni börjar arbeta med Rätt Spår kan vi erbjuda utbildning för utvald personal. De kan i sin tur snabbt lära ut de enkla rutiner som krävs för att komma igång med ert nya journalprogram. Om ni redan har ett system som ni vill byta ut, har vi utvecklat en importfunktion som underlättar överföring av data till Rätt Spår.
 • Säkert – Certifikat och unika inloggningsuppgifter krävs för inloggning. All data lagras på servrar i två olika serverhallar.
 • Skalbart – Ni kan själva bestämma vilka funktioner som skall visas och vilka rättigheter användarna skall ha.
 • Modulbaserat – Ni kan börja med basmodulen som bl.a innehåller journalföring, för att sedan bygga på med flera moduler ex. vis. KBT som innehåller ART, Teckenekonomi m.m. samt Dokumentmodul för ledningssystem, mallar m.m.
 • Kontrollerad tillgång – För bästa möjliga resultat gäller det att alla som arbetar med vårdtagarna har åtkomst till all relevant information. Med Rätt Spår avgör du själv vem/vilka som ska få tillgång till journaluppgifterna m.m. in i minsta detalj. Detta gör att du enkelt kan tilldela en uppdragsgivare eller handledare tillträde till information.
 • Betala per placering – Du betalar enbart för de placerade klienter som för närvarande är under behandling. Vi vill inte att kostnadsfrågan skall stå i vägen för bra behandling. Ni kan därför lägga in ett fritt antal användare i Rätt Spår utan extra kostnad. Det är viktigt att alla som är involverade i behandlingen har tillgång till rätt information i systemet.